I wasn't supposed to be a music artist. But I believe you must live the life you imagine for yourself (& dream BIG). Join me on this journey!

Fresno, I Heard You.

Fresno, I Heard You.

Nco tsis tag nej cov npe
Los tsis txhob ua siab me
Kuv khaws nej cov lus tseg
Tej kev npau suav kuv ev
Tuav kom ruaj, txav kom ze
Peb Hmoob tub ntxhais hluas thiaj li pom deb

Dream BIG,
Pagnia

#TrulyAnHonor

The Other Side of the Table

The Other Side of the Table

0