Nyob Ib Sab

Nyob Ib Sab

10.00

In July 2006, Pagnia Xiong made her debut as a recording artist with her first album release, Nyob Ib Sab, featuring the popular hit songs NiamLus Txhawb Nqa, and the title track. 

TRACK LIST

1 | Nyob Ib Sab
2 | Our Love
3 | Plaub Sab Phab Ntsa
4 | The Way We Love
5 | Niam
6 | Koj Nyob Qhov Twg
7 | Txheej No Tseem Zoo Li Txheej Thaud

© 2006 DREAM MIX PICTURES, LLC.  All Rights Reserved.

sold out
Add To Cart