Plhis Suab

Plhis Suab

15.00

“When she transformed into a butterfly, the caterpillars spoke not of her beauty, but of her weirdness. They wanted her to change back into what she always had been. But she had wings.” ― Dean Jackson

TRACK LIST 
1 | Mos Txwv 
2 | Qhov Mob Tshaj 
3 | Ob Txiv Tub 
4 | Hluav Taws 
5 | Kom Koj Pom Kuv 
6 | Koj Tib Leeg 
7 | Sam Thiaj 
8 | Ib Tiam 
9 | Kuv Tus Phooj Ywg Zoo Tshaj
10 | Hmoob Tib Yam 
11 | Kuv Cov Nus Muag 
12 | Nrog Kuv Dance

Quantity:
Add to Cart